Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Нашият екип

Моника Кръстева

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Инженер-еколог
Стажант по компонент Въздух и Оценка на въздействието върху околната среда
Експерт в областта на управлението на утайки

 
Студент - Бакалавър “Енергия и Екологично инженерство” в Университета на Тампере, Финландия.Международен опит по отношение на управление на компонентите на околната среда и въздействието върху човешкото здраве. Стажант по компонент Въздух. Специализира в математическо моделиране на замърсяването на атмосферния въздух с вредности.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com