Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

19. Изготвяне на заявление и участие

във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com