Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

4. Използване на ресурси

  • Използване на вода /измерване, документиране, докладване/;
  • Използване на енергия / измерване, документиране, докладване/;
  • Използване на суровини, материали и горива /употреба, съхранение, измерване, документиране и докладване/;
  • Оптимизиране на потреблението на ресурси;
  • Най-добри налични техники (НДНТ);

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com