Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

4. Програми и Заповеди

  • Програми за провеждане на всички видове инструктажи и обучения – начален, периодичен, извънреден, на работно място, извънреден и ежедневен
  • Програма за превенция на риска в предприятието
  • Заповеди за изгарждане на  Комитет по условия на труд /КУТ/ и Група по условия на труд /ГУТ/
  • Заповед за отговорно лице по безопасност на труда
  • Заповед за видовете инструктажи и лицата, които ще ги провеждат
  • Изготвяне на служебни бележки по образец съгласно изискванията на Наредба № РД –07–2  /ДВ бр. 102 от 22.12.2009 г./

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com