Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

5. Съоръжения с повишена опасност /СПО/

  • Начини за пускане в експлоатация
  • Технически прегледи
  • Обучение на персонала работещ с тях
  • Табели и знаци

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com