Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

7. Управление на отпадъците

 • Образуване на отпадъци;
 • Събиране и приемане на отпадъци;
 • Временно съхраняване на отпадъците;
 • Транспортиране на отпадъци;
 • Предварително третиране, оползотворяване и рециклиране на отпадъци;
 • Обезвреждане на отпадъци;
 • Контрол и измерване на отпадъци;
 • Анализ на отпадъци;
 • Документиране и докладване;
 •  Класификация на отпадъците;
 • Изработване на Работни листове съгласно Наредба №3;
 • Изработване на Фирмени програми за управление на отпадъци;
 • Заявления за Регистрационни и Разрешителни документи съгласно чл. 50 и чл. 37 от ЗУО;
 • Изготвяне на информация, съгласно чл. 7 от ЗУО.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com