Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

8. Годишна Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

  • Консултация относно нейното и на приложенията към нея попълване
  • Информация относно промени в действащите Наредби и други нормативни актове касаещи безопасните и здравословни условия на труд
  • Консултации по разследване и регистриране на възникнали трудови злополуки

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com