Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

9. Превози на опасни товари по шосе ADR /Международна спогодба/

  • Консултации относно документите съпровoждащи товара
  • Изисквания към превознитe средства
  • Обозначения и сигнализации
  • Необходима квалификаци

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com