Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Озеленяване

Абонаментно поддържане на зелени терени

Тя включва цялостно поддържане на зелената система:
  • зелен килим - косене, окантяване, събиране и изхвърляне на окосената трева;
  • поддръжка на храсти и живи плетове - подрязване, почистване, торене, окопаване;
  • поддръжка на цветни фигури - подхранване, окопаване, плевене;
  • подсяване при необходимост;
  • аериране;
  • почистване от есенен листопад;
  • зазимяване на обекта.

Стандартната поддръжка се провежда от месец април до края на месец октомври, 4 пъти в месеца, веднъж седмично.

 

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com