Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Озеленяване

Алпинеуми, скални кътове, водни ефекти

Алпинеумите, скалните кътове и водните ефекти внасят допълнителен уют и обогатяват възприятията на сетивата Ви. Доближават Ви по-близко до Природата. При изграждането им е нужно да се притежават специални познания и опит:
  • подготовка на необходимата почвена смес;
  • избор на подходящи камъни и тяхното професионална подреждане;
  • избор на подходяща растителност и умелото ѝ аранжиране.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com