Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Направления

Химични вещества и смеси

 • Съхраняване и обозначаване;
 • Документиране и докладване;
 • Предварителна регистрация, регистрация  Регламент 1907/2006 /REACH/;
 • Инструкции за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси;
 • Инструкции за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на правилата за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • Инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси;
 • Инструкции за третиране и транспортиране на отпадъци от опасни химични вещества и смеси;
 • Справки за класификация и характеристики на съхраняваните опасни химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP); 
 • Нотифициране на Европейската агенция по химикали съгласно чл. 40 от Регламент 1272/2008 (CLP) за ХВС внесени от страни извън Европейския съюз;
 • Изработване на оценка на без­опасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси;
 • Коригиране на оценка на без­опасността на съхранението в случай на промени и констатирани несъответствия.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com