Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Озеленяване

За контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив; ул. „Света Петка” № 16
моб. 0884 841 008/ 0887 210 040
e-mail: greenery@eco-resolve.com
Facebook: Професионално озеленяване от Еко Ризолв ООД

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com