Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Еко Ризолв

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД - Eco Resolve Ltd, е създадена през 2008 година от специалисти с дългогодишен, прифесионален опит. Компанията предлага консултантски услуги в областта на управлението на околната среда и Безопасност и здраве при работа (БЗР) на територията на Република България.

 „ЕКО РИЗОЛВ” ООД разполага с екип от висококвалифицирани и опитни специалисти, всеки от които има познания в определена професионална сфера, като по този начин осигурява на своите партньори и клиенти, висококачествени услуги във всяка област, имаща връзка с опазването на околната среда и безопасността и здравето при работа.

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД  работи на национално ниво, в партньорство с квалифицирани експерти и организации, по всички компоненти и фактори на околната среда.

Главната ни цел е оказване на квалифицирана, експертна помощ на операторите на технологични единици при проблеми и затруднения с екологичното управление и безопасността и здравето при работа определени с българското и европейското законодателства.
    
Предлагаме консултантски услуги  за  подобряване и облекчаване  управлението на стопанските субекти, улесняване на комуникацията им с контролните органи и съдействие при решаване на проблеми в екологичен или БЗР аспект.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com