Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Направления

ОВОС

 • Провеждане на цялостна процедура по оценки за въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ОВОС);
 • Изготвяне на цялостна документация по Доклад за ОВОС до получаване на оценка от МОСВ;
  • Изготвяне на уведомление за инвестиционно предложение;
  • Изготвяне на Преценка необходимостта от Доклад за ОВОС;
  • Изготвяне на Доклад за ОВОС;
 • Провеждане на консултации с компетентните органи;
 • Провеждане на обществено обсъждане;
 • Изготвяне на Доклад за екологична оценка за планове и програми.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com