Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

Годишна Декларация по чл. 15 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/

  • Изисквания за попълване и подаване на Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
  • Специфични изисквания при попълване на Приложенията
  • Информация относно промени в действащите Наредби и други нормативни актове касаещи безопасните и здравословни условия на труд

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com