Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

Химически вещества и смеси

  • Създаване на картотека на съхраняваните и използваните опасни химични вещества и смеси (ХВС)
  • Изработване на инструкции за безопасна работа с ХВС.
  • Изисквания за използване на лични предпазни средства

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com