Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Направления

Химични вещества и смеси

  • Съхраняване и обозначаване;
  • Документиране и докладване;
  • Регламент 1907/2006 /REACH/;
  • Инструкции за безопасно съхранение на опасните химични вещества и смеси;
  • Инструкции за осъществяване на собствен контрол по изпълнението на правилата за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси;
  • Инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси;
  • Инструкции за третиране и транспортиране на отпадъци от опасни химични вещества и смеси;
  • Справки за класификация и характеристики на съхраняваните опасни химични вещества и смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP); 
  • Изработване на оценка на без­опасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси;
  • Коригиране на оценка на без­опасността на съхранението в случай на промени и констатирани несъответствия.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com