Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Специалисти

Исидора Иванова

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Отговорник комплексно обслужване клиенти,
Експерт Зелени системи и намаляване негативните въздействия върху ОС

Магистър по екология
 от Пловдивски университет Паисий Хилендарски.
Бакалавър по политически науки от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по международни проекти и екологично управление на индустриални обекти и въздействия върху човешкото здраве и компонентите на околната среда. Специалист екологични процедури. Специалист зелени защитни пояси.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com