Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Специалисти

Исидора Иванова

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Отговорник комплексно обслужване клиенти,
Експерт Зелени системи и намаляване негативните въздействия върху ОС

Магистър по екология
 от Пловдивски университет Паисий Хилендарски.
Бакалавър по политически науки от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Професионален опит по международни проекти и екологично управление на индустриални обекти и въздействия върху човешкото здраве и компонентите на околната среда. Специалист екологични процедури. Специалист зелени защитни пояси.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com