Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Специалисти

Катерина Димитрова

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Климат
Стажант Въздух и Оценки по въздействие на околната среда (ОВОС)

 
Студент Екология в Пловдивски университет Паисий Хилендарски.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com