Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Направления

Комплексни разрешителни

  • Изготвяне на заявление и участие във всички етапи от процедурата по издаване на Комплексно разрешително;
  • Изработване на процедури, инструкции и формуляри за изпълнение на условия по КР;
  • Изготвяне на Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС). 

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com