Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Озеленяване

Озеленяване на земни площи

Стремим се да създаваме зелени пространства и да ги поддържаме красиви и спретнати, за да Ви пренесем по-близо до природата. Във всички наши начинания се основаваме на разбирането за това, че един зелен кът трябва да бъде едновременно красив, но и функционален. Веднъж създадени, зелените площи се нуждаят от грижа и поддръжка. Зелената система е един дълъг процес, който не настъпва мигновено. Изисква се търпение.


Първите стъпки за създаване на зелени кътчета са следните:
  • за да има жива зеленина е необходима вода, затова създаването на поливна система и определяне на подходящ воден режим е жизнено важно;
  • почистване на терена от камъни и други механични или растителни отпадъци;
  • обработване на почвата, подравняване, създаване на необходимите наклони за оттичане на водата;
  • избор на подходяща тревна смеска;
  • наторяване на терена с подходящи торове;
  • валиране;
  • кръстосана сеитба;
  • заравяне на семената;
  • валиране;
  • извършване на първа коситба.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com