Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Специалисти

На Ваше разположение ще бъдат екип от специалисти, които при необходимост ще оказват съдействие и експертна помощ по следните теми:
  • По нашите дейности;
  • При кандидатстване за разрешителни режими;
  • Изработване на проектна документация;
  • Аналитична дейност;
  • Мониторинг от акредитирани лаборатории;
  • Всички въпроси, свързани с управление на околната среда, безопасността и здравето при работа.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com