Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Нашият екип

Недка Инджова

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт по управление на отпадъци
Експерт по управление на химични вещества и смеси

Магистър по екология
от Пловдивски университет Паисий Хилендарски. Дългогодишен професионален опит по отношение на управлението на отпадъци и химикали и въздействието им върху околната среда и човешкото здраве. Експертизи по регламенти REACH и CLP. Преподавател по управление на отпадъците. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за екологични фактори Отпадъци и Химични вещества и смеси. Анализатор ГМО.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com