Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Озеленяване

ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ТЕРЕНИ

Предлагаме еднократна или абонаментна услуга за подобряване на зелената Ви среда.

Можете да разчитате на нас за:
 • поддръжка на зелени площи от всякакъв тип (къщи, индустриални обекти, комплекси затворен тип, бензиностанции, стадиони, общински терени и др.);
 • поливни системи – създаване, поддържане, ремонт;
 • водни режими – ефективно напояване и управление;
 • зелен килим - косене, окантване, подхранване, събиране на окосената трева;
 • поддръжка на храсти и живи плетове - подрязване, почистване, торене, окопаване;
 • поддръжка на цветни фигури - подхранване, окопаване, плевене;
 • аериране и обогатяване на почвата;
 • почистване от есенен листопад;
 • зазимяване на обекти;
 • алпинеуми, скални кътове, водни ефекти;
 • зелени стени и покриви;
 • борба с плевели, заболявания по растенията и вредители;
 • почистване на твърди настилки (плацове) и други;
 • всяка дейност свързана със зелени площи и озеленяване.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com