Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Озеленяване

Обслужване на зелени терени

Обслужването на зелени терени включва:
  • еднократно косене;
  • подрязване и оформяне на декоративни дървета;
  • подрязване на храсти, оформяне на живи плетове, окопаване и почистване;
  • оформяне на цветни фигури.

 

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com