Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

Обучения по БЗР

  • Обучения по Наредбата за обученията и инструктажа по БЗР
  • Обучения за безопасна работа с ХВС
  • Обучения за ръчна работа с тежести
  • Първоначално и ежегодни обучения на членовете на КУТ / ГУТ

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com