Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Направления

Одити

  • Консултации и посредничество при избор на външни одитори;
  • Вътрешни проверка за изпълнение на законови разпоредби;
  • Екологични одити.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com