Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Озеленяване

Озеленяване на земни площи

Озеленяването на даден терен е един процес на облагородяването му и превръщането му в зелена декоративна система, която създава наслада за сетивата на хората, доближава ги до природните дадености, изгражда естетически вкус и им доставя красива и здравословна за живот и отдих среда.
Зелената система е един дълъг процес, който не натъпва мигновенно.Изисква се търпение и хората постепенно да се наслаждават на промените около себе си.

Първите стъпки са следните:
  • почистване на терена от камъни и други механични и растителни отпадъци;
  • обработванена почвата, подравняване, създаване на необходимите наклони за оттичане на водата;
  • избор на подходяща тревна смеска;
  • наторяване на терена с подходящи торове;
  • валиране;
  • кръстосана сеитба;
  • заравяне на семената;
  • валиране;
  • извършване на първа коситба.

 

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com