Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Озеленяване

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, ПОДДРЪЖКА, АЛПИНЕУМИ, СКАЛНИ КЪТОВЕ, ВОДНИ ЕФЕКТИ.

ВИЕ МЕЧТАЕТЕ, НИЕ ВИ СБЪДВАМЕ МЕЧТИТЕ!


 

Дейности:

 

  I. Озеленяване на земни площи

 II. Абонаментно поддържане на зелени терени

III. Обслужване на зелени терени

IV. Изработване на алпинеуми, скални кътове, водни ефекти

 

I. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ


Озеленяването на даден терен е един процес на облагородяването му и превръщането му в зелена декоративна система, която създава наслада за сетивата на хората, доближава ги до природните дадености, изгражда естетически вкус и им доставя красива и здравословна за живот и отдих среда.
Зелената система е един дълъг процес, който не натъпва мигновенно.Изисква се търпение и хората постепенно да се наслаждават на промените около себе си.
Първите стъпки са следните:
- почистване на терена от камъни и други механични и растителни отпадъци;
- обработванена почвата, подравняване, създаване на необходимите наклони за оттичане на водата;
- избор на подходяща тревна смеска;
- наторяване на терена с подходящи торове;
- валиране;
- кръстосана сеитба;
- заравяне на семената;
- валиране;
- извършване на първа коситба.
 

ЦЕНИ


- 3 - 3.50 лв./кв. м. - според условията на терена.

 

II. АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ЗЕЛЕНИ ТЕРЕНИ


Тя включва цялостно поддържане на зелената система:
- зелен килим - косене, окантяване, събиране и изхвърляне на окосената трева;
- поддръжка на храсти и живи плетове - подрязване, почистване, торене, окопаване;
- поддръжка на цветни фигури - подхранване, окопаване, плевене;
- подсяване при необходимост;
- аериране;
- почистване от есенен листопад;
- зазимяване на обекта.
Стандартната поддръжка се провежда от месец април до края на месец октомври, 4 пъти в месеца, веднъж седмично.
 

ЦЕНИ
 

- до 50 кв. м.- 80 лв./месечно;
- от 50 до 100 кв. м. - 120 лв./месечно;   
- от 100 до 200 кв. м. - 180 лв./месечно;
- 200 кв. м.и повече - 1.20 лв./кв. м.


III. ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ТЕРЕНИ

 

Обслужването на зелени терени включва:
- еднократно косене;
- подрязване и оформяне на декоративни дървета;
- подрязване на храсти, оформяне на живи плетове, окопаване и почистване;
- оформяне на цветни фигури
 

ЦЕНА


По споразумение с клиента.IV. АЛПИНЕУМИ, СКАЛНИ КЪТОВЕ, ВОДНИ ЕФЕКТИ


Алпинеумите, скалните кътове и водните ефекти внасят допълнителен уют и обогатяват възприятията на сетивата Ви. Доближават Ви по-близко до Природата. При изграждането им е нужно да се притежават специални познания и опит:
- подготовка на необходимата почвена смес;
- избор на подходящи камъни и тяхното професионална подреждане;
- избор на подходяща растителност и умелото ѝ аранжиране.

 

ЦЕНА


- 16 лв./кв. м.
Материалите за сместа, камъните и растителността са за сметка на клиента.

 

ЗА КОНТАКТИ:

 
„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
моб. 0877 177 150;
   Email: ozeleniavanevu@gmail.com

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com