Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Партньори

НОВ ВЕК
Преводаческа aгенция НОВ ВЕК разполага със заклети преводачи и извършва лицензирани преводи и легализация на всички езици. www.nov-vek.org/


Превент Пест Контрол 
Специализирана в контрола на вредители в сгради с обществено предназначение
http://www.goldenpages.bg/bg/o/prevent_pest

 

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com