Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Полезни връзки

Полезни връзки

Регионална инспекция по околна среда и води – София 

Регионална инспекция по околна среда и води – Благоевград 

Регионална инспекция по околна среда и води – Бургас 

Регионална инспекция по околна среда и води – Варна 

Регионална инспекция по околна среда и води – Враца 

Регионална инспекция по околна среда и води – Велико Търново 

Регионална инспекция по околна среда и води – Монтана 

Регионална инспекция по околна среда и води – Пазарджик 

Регионална инспекция по околна среда и води – Плевен 

Регионална инспекция по околна среда и води – Перник 

Регионална инспекция по околна среда и води – Пловдив 

Регионална инспекция по околна среда и води – Русе 

Регионална инспекция по околна среда и води – Смолян 

Регионална инспекция по околна среда и води – Стара Загора 

Регионална инспекция по околна среда и води – Хасково 

Регионална инспекция по околна среда и води – Шумен 

Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район 

Басейнова дирекция за управление на водите Западнобеломорски район 

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район 

Басейнова дирекция за управление на водите Черноморски район


Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com