Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

Пожарна и аварийна безопасност

  • Създаване на Досие по пожарна безопасност за обект
  • Изработване на Авариен план за обект съгласно чл. 35 и чл. 36 от Закона за защита при бедствия

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com