Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

Програми и Заповеди

  • Програми за провеждане на всички видове инструктажи и обучения – начален, периодичен, на работно място, извънреден и ежедневен
  • Програма за превенция на риска в предприятието
  • Заповеди за изграждане на Комитет по условия на труд /КУТ/ или Група по условия на труд /ГУТ/
  • Заповеди за отговорно лице по безопасност на труда
  • Заповеди за видовете инструктажи и лицата, които ще ги провеждат

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com