Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

Програми и Заповеди

  • Програми за провеждане на всички видове инструктажи и обучения – начален, периодичен, на работно място, извънреден и ежедневен
  • Програма за превенция на риска в предприятието
  • Заповеди за изграждане на Комитет по условия на труд /КУТ/ или Група по условия на труд /ГУТ/
  • Заповеди за отговорно лице по безопасност на труда
  • Заповеди за видовете инструктажи и лицата, които ще ги провеждат

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com