Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Озеленяване

АЛПИНЕУМИ, СКАЛНИ КЪТОВЕ, ВОДНИ ЕФЕКТИ

Алпинеумите, скалните кътове и водните ефекти внасят допълнителен уют и обогатяват възприятията на сетивата Ви. Доближават Ви по-близко до Природата. При изграждането им е нужно да се притежават специални познания и опит:
  • подготовка на необходимата почвена смес;
  • избор на подходящи камъни и тяхното професионална подреждане;
  • избор на подходяща растителност и умелото ѝ аранжиране.

Помислете дали Вашите открити пространства или градина не се нуждаят от повече зеленина и красота, от беседка, алпинеум, скален кът или воден ефект. Това внася допълнителен уют и обогатява възприятията на сетивата Ви. Прави Ви част от Природата.


 

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 210 040 / 0885 393 696
Email: ecoresolve@gmail.com

СТМ
моб. 0888 433 247 / 0887 210 040
Email: office_stm@eco-resolve.com

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: greenery@eco-resolve.com

ПОЧИСТВАНЕ
моб. 0884 841 008 / 0887 210 040;
Email: cleaning@eco-resolve.com