Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Специалисти

Славка Джатова

Щатен служител на Еко Ризолв ООД
Експерт Безопасност и здраве при работа, 
Орган по безопасност и здраве при работа,
Експерт транспорт и ADR,

 
Магистър машинен инженер от ВМЕИ София. Професионален опит по отношение на безопасност и здраве при работа, Експерт транспорт и ADR, оценка и управление на риска и въздействия върху човешкото здраве в работна среда. Специалист по безопасност и здраве при работа. Професионален обучител на ръководни и производствени кадри. Орган по безопасност и здраве при работа на Еко Ризолв ООД. Експерт екологични оценки, ОВОС, планове за управление и др. за Вредни физични фактори, Здравно-хигиенни аспекти на околната среда и Оценка на здравния риск (Мерки за здравна защита и управление на риска).
 В СТМ на „Еко Ризолв“ ООД длъжностно лице в областта на безопасността и здравето при работа.

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com