Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Направления

Анализи, експертизи и оценки

  • Консултации и посредничество при избор на акредитирана, лабораторна дейност;
  • Извършване на експертизи;
  • Екологични оценки и одитиране;
  • Консултации за изготвяне на оценки за въздействие върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии (ОВОС). 

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com