Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Озеленяване

ВИЕ МЕЧТАЕТЕ, НИЕ СБЪДВАМЕ МЕЧТИТЕ ВИ! 

Озеленяване на земни площи

Озеленяването на даден терен е един процес на облагородяването му и превръщането му в зелена декоративна система, която създава наслада за сетивата на хората, доближава ги до природните дадености, изгражда естетически вкус и им доставя красива и здравословна за живот и отдих среда.
Зелената система е един дълъг процес, който не натъпва мигновенно.Изисква се търпение и хората постепенно да се наслаждават на промените около себе си.

Първите стъпки са следните:
 • почистване на терена от камъни и други механични и растителни отпадъци;
 • обработванена почвата, подравняване, създаване на необходимите наклони за оттичане на водата;
 • избор на подходяща тревна смеска;
 • наторяване на терена с подходящи торове;
 • валиране;
 • кръстосана сеитба;
 • заравяне на семената;
 • валиране;
 • извършване на първа коситба.

 

Абонаментно поддържане на зелени терени

Тя включва цялостно поддържане на зелената система:
 • зелен килим - косене, окантяване, събиране и изхвърляне на окосената трева;
 • поддръжка на храсти и живи плетове - подрязване, почистване, торене, окопаване;
 • поддръжка на цветни фигури - подхранване, окопаване, плевене;
 • подсяване при необходимост;
 • аериране;
 • почистване от есенен листопад;
 • зазимяване на обекта.

Стандартната поддръжка се провежда от месец април до края на месец октомври, 4 пъти в месеца, веднъж седмично.

 

Обслужване на зелени терени

Обслужването на зелени терени включва:
 • еднократно косене;
 • подрязване и оформяне на декоративни дървета;
 • подрязване на храсти, оформяне на живи плетове, окопаване и почистване;
 • оформяне на цветни фигури.

 

Алпинеуми, скални кътове, водни ефекти

Алпинеумите, скалните кътове и водните ефекти внасят допълнителен уют и обогатяват възприятията на сетивата Ви. Доближават Ви по-близко до Природата. При изграждането им е нужно да се притежават специални познания и опит:
 • подготовка на необходимата почвена смес;
 • избор на подходящи камъни и тяхното професионална подреждане;
 • избор на подходяща растителност и умелото ѝ аранжиране.

За контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
моб. 0877 177 150;
Email: ozeleniavanevu@gmail.com

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com