Консултант по управление
на околната среда и БЗР

Дейности

Съоръжения с повишена опасност /СПО/

  • Изисквания за въвеждане на СПО в експлоатация
  • Изисквания за провеждане на технически прегледи
  • Изисквания за обучение на персонала работещ с тях
  • Изисквания за табели и знаци

Контакти

„ЕКО РИЗОЛВ” ООД,
гр. Пловдив
ул. „Света Петка” № 16
тел./факс 032 / 66 85 77, 
моб. 0887 21 00 40;
        0885 39 36 96
Email: ecoresolve@gmail.com